Hur du skriver en bra specifikation för din nya logotyp

on torsdag, 09 juni 2011. Posted in Artiklar om Logotyper

Hur gör man för att skapa en lyckad ny logotype?

Oavsett om du är beställare eller designer är en välskriven specifikation den absolut viktigaste faktorn för att säkerställa att logotypen blir som du tänker dig.

Här följer tips på hur man skriver en designspecifikation som ser till att designern har ett bra underlag att jobba med.

Vad är en designspecifikation?

En designspecifikation är avgörande för alla designprojekt eftersom den förser designern med nödvändig information som ska inspirera och ligga till grund för ett lyckat resultat.

Specifikationen ska primärt fokusera på det färdiga resultatet av designen och företagets målsättning med logotypprojektet. Den ska inte vara inriktad på detaljer och själva estetiken i logotypens design, det är designerns ansvar.

En designspecifikation ger också beställaren möjlighet att fokusera på exakt vad man vill åstadkomma innan själva designprocessen sätter i gång. 

En bra specifikation ska säkerställa att beställaren får ett resultat av hög kvalitet.

Hur skriver man då en användbar designspecifikation för en logotyp?

Om du besvarar följande frågor noggrant och detaljerat så är din logotyp till 90 procent klar, resterande 10 procent kommer från designerns följdfrågor när specifikationen är skickad. 

Kom ihåg att besvara frågorna så detaljerat som möjligt. Tips: ta aldrig för givet att designern vet något om ditt företag. Var tydlig och kortfattad och undvik fackspråk när du svarar. Bifoga alltid gamla och befintligt loggor och reklammaterial till designern

  • Vad gör ditt företag/organisation?
  • Hur ser företagets historia ut?
  • Vilken är målsättningen, och varför?
  • Vad är målsättningen med den nya loggan?
  • Vad vill du förmedla och varför?
  • Försöker du sälja fler produkter eller öka varumärkeskännedomen? 
  • Hur skiljer du dig från dina konkurrenter?
  • Vill du börja om från början eller helt enkelt uppdatera din nuvarande logga? 

Vilken är målgruppen?

Hur ser din målgrupps demografiska spridning ut? Och hur är det med ålder, kön, inkomst, intressen, värderingar, arbetssituation, livsstil och så vidare. Tips: om du har flera olika typer av målgrupper, rangordna dem efter hur viktiga de är.
 

Vilken text och bilder behövs behövs till den nya loggan?

Text och bilder är ofta lika viktiga som själva designen och du ska klart och tydligt förmedla vem som kommer att ta fram dessa om det behövs. Du kanske behöver en professionell copywriter och en fotograf. Fråga din designer efter rekommendationer.

 

Vilket material ska användas i nya logotypen?

Vilken text måste finnas med i logotypen? Vem tar fram den? Vilka bilder, foton, diagram etc. behövs? Vem tar fram dem och hur ser arbetsbeskrivningen ut?

 

Hur stor ska logotypen vara?

Var ska den skrivas ut eller användas? På nätet, visitkort, brevpapper, på firmabilen?

Vad mer för information borde designern få när det gäller arbetsbeskrivningen?
 

Har du några bra exempel på loggor som riktmärken för designern? 

Det är bra om du förser designern med några exempel på vad du anser vara effektiv och relevant logotypdesign även om det är från dina konkurrenter. Det blir ett bra riktmärke. Du kan även förse designern med saker att undvika och stilar som du inte vill ha i din logotyp. Det kommer att ge designern en känsla för saker att undvika och förhindrar besvikelser.
 

Vad har du för budget för nya logotypen?

Att ha en budget hjälper designers att undvika slöseri med tid och resurser. Att ha en budget från början hjälper också designern att veta om projektet kommer att vara lönsamt att ta sig an. Försäkra dig om att du är värd deras tid.
 

Hur snabbt vill du ha logotypen klar? 

Ge designern ett detaljerat schema över projektet och sätt en realistisk deadline för när allt ska vara klart. Tänk på att ta med faktorer som konsultation, konceptutveckling, produktion och leverans i beräkningarna.

 
Tips: att påskynda designjobb hjälper ingen och misstag kan göras om ett komplext projekt tidspressas utan tid till utvärdering. Det finns dock tillfällen då ett pressat schema är nödvändigt och i dessa fall är det bra om du är ärlig och berättar det från början.
 

Tips för logodesignern

Som designer är det viktigt att ha ett underlag som det här att ge till kunder eftersom de inte alltid vilken typ av information och specifikationer de ska lämna. Genom att ha en färdig mall visar du kunderna att du är professionell och i slutändan leder det till en lyckad logodesign som sparar både tid och pengar.

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar

Du kommenterar som gäst.