Villkor

Villkor

Genom att använda denna webbplats anses du ha läst och accepterat dessa villkor. De tjänster som tillhandahålls på denna webbplats är reserverade för personer som är minst 18 år gamla, eller minderåriga med föräldrarnas samtycke att använda denna webbplats. Logotypbutiken.se förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa villkor.

Det är inte tillåtet att kopiera hela eller delar av logotypbutiken.se. Alla logotyper, bilder, grafiska element, ljud och/eller videomaterial får inte kopieras, publiceras, skickas, skrivas om för publicering, publiceras eller omfördelas direkt eller indirekt på internet eller i något media utan skriftligt uttryckligt medgivande från Logotypbutiken.se. Överträdelser av dessa villkor kommer om så krävs att anmälas.

Som en del av vårt engagemang för hög kvalitet, anser vi att det är viktigt att ha en tydlig förståelse angående våra respektive skyldigheter. Dessa villkor utgör avtalet mellan dig som kund och Logotypbutiken.

ÄGANDERÄTT

All design tillfaller kunden, obegränsad och royaltyfri användning av design efter betalning av alla fakturor. Logotypbutiken förbehåller sig rätten att visa design i sin portfölj och i sitt reklammaterial. När det gäller respektive vald produkt har kunder möjlighet att välja enbart en design av företagets logotyp, en produktlogotypdesign, en visitkortsdesign eller en brevhuvuddesign. All design, alla koncept eller annat material som visas för kunden, men som inte valts av kunden förblir full egendom av Logotypbutiken. Kunderna kan köpa ytterligare logotypdesign utifrån de förslag som skapats för att uppfylla ytterligare önskemål.

UPPHOVSRÄTT

Kunden garanterar ovillkorligen att all text som lämnas till Logotypbutiken för att ingå i designen inte bryter mot någon upphovsrätt eller inkräktar på varumärken som tillhör något annat företag eller annan organisation. Kunden kommer att skydda och försvara Logotypbutiken.se och dess underleverantörer från anspråk eller  som uppkommer vid användning av sådana text- eller designelement som tillhandahållits av kunden. Allt det arbete som logotypbutiken.se utför skyddas av upphovsrätten. Logotypbutiken.se ska göra så mycket som möjligt för att se till att logotyper som presenteras, inte ska kunna anses vara kopior eller imitationer av befintliga logotyper. Alla våra designers har enats om att genomföra en grundlig kontroll av deras designarbete. Både formgivare och logotypbutiken.se har gjort sitt yttersta för att se till att alla grafiska verk från oss, kommer att definieras som unika verk. Om det trots detta skapas logotyper som enligt internationella regler och lagar kommer att definieras som kopior eller imitationer, kommer vi att kontrollera om de har kopierats från oss, och om inte, kommer logotypbutiken.se att ta bort och omdesigna dessa logotyper. I och med detta anser vi också att upphovsrätt och närstående lagar är frågor som vi högaktligen respekterar. Vi förbehåller oss rätten att då och då kontrollera besökarna på vår webbplats för att förhindra olaglig kopiering och användande av vår design.

I och med att slutlig design är levererad, äger kunden helt upphovsrätten och kan fritt använda den. När äganderätten överförs från Logotypbutiken.se till köparen, kommer Logotypbutiken.se inte längre vara ansvarig för logotypen. Logotypbutiken ger ingen garanti för upphovsrätten till kunden i logotypen/designarbete. Kunden måste därför bedriva nödvändig forskning om kunden ytterligare vill säkerställa att att logotypen inte kan förknippas med en annan logotyp eller annat grafiskt material. Kunden ansvarar för att kontrollera om hans logotypdesign kan associeras med annan logotyp och för att erhålla upphovsrätt av material som skapats av Logotypbutiken. Logotypbutiken.se tar inget ansvar i de fall kunden inte kan få rätten till ett varumärke eller upphovsrätt av nämnda material av någon anledning. Kunden är införstådd med att kunden är fullt ansvarig för att skydda användningen av sitt logotypdesign som köpts från Logotypbutiken.se, i enlighet med de nationella och internationella lagarna om upphovsrätt, varumärke eller liknande lagar som kan påverka användningen av produkter som köpts från Logotypbutiken.se.

DESIGN

Kunden är införstådd med att endast de enkla förändringar (efterfrågade av kunden i beställningsformuläret) så som ändringar i färg, typsnitt, etc. är gratis. Kunden är införstådd med att kunden måste vara mycket specifik i sina förklaringar av de nödvändiga förändringarna i beställningsformuläret eller via e-post som skickas innan slutgiltiga filer levereras. Kunden är införstådd med att kunden måste ge en exakt beskrivning av hur hans företagsnamn och eventuell slogan ska synas i logotypen via beställningsformuläret eller via e-post som skickas innan slutgiltiga filer levereras. Kunden är införstådd med att om kunden inte ger någon beskrivning av hur företagsnamn och eventuell slogan ska placeras på logotypen kommer logotypbutiken.se att placera dem där de tycker att det upplevs som professionellt. Kunden är införstådd med att kunden är ansvarig för slutgiltiga förslag avseende de felstavningar, färg-match, layout eller andra liknande uppgifter. Kunden är införstådd med att designen av färgerna på skärmen kan se annorlunda ut än vid utskrift designen beroende på skrivaren och/eller tryckeri. Till följd av detta rekommenderar Logotypbutiken.se att göra en testutskrift innan den slutgiltiga utskriften. Kunden är införstådd med att logotypbutiken.se inte ansvarar för eventuella fel orsakade av skrivare och/eller tryckeri. Kunden är införstådd med att Logotypbutiken.se inte garantera att alla tryckerier kommer att acceptera filtyper som skickas med Logotypbutiken till Kunden.

KÖP

Kunden är införstådd med att om andra klienter köper samma logotyp på samma gång är den som får logotypen den som först köpte den. När köpet har bekräftats kommer den valda logotypen att tas bort från samlingen. Kunden är införstådd med att om kunden beställt en logotyp som precis sålts till en annan klient kommer kunden inte ha någon rätt att få denna logotyp. Vi kommer då att konstruera logotypen efter kundens önskemål, såvida inte kunden föredrar att välja en annan i vår samling.

PROJEKTTID

Logotypbutiken.se kommer att börja arbeta med en beställning när kundens betalning har inkommit. När betalningen har bekräftats, kommer kunden att få sin design i högst tre arbetsdagar via e-post. Logotypbutiken ansvarar inte på något sätt om arbetet inte når kunden på grund av problem med internetanslutning, om den e-postadress som kunden använder inte accepterar bilagor eller andra orsaker som kan störa skickandet av filer (strejk, lockout, etc.). Kunden förstår och samtycker till att i god tid svara Logotypbutiken.se efter att ha fått designarbetet. Kunden kommer att ha 14 dagar på sig att svara på de prover av logotypdesign som skickats till kunden för granskning. Om kunden efter 14 dagar ej svarat, kommer Logotypbutiken.se anse projektet vara slutfört. Logotypbutiken.se har ingen ytterligare skyldighet gentemot kunden och kunden ska betala Logotypbutiken.se:s alla avgifter och kostnader i samband med arbete som skickas och slutförs av Logotypbutiken.se.

ÅTERKÖP OCH ÅNGERRÄTT

Eftersom Logotypbutiken.se:s produkter är digitala filer, finns det inte något sätt att fysiskt skicka "tillbaka" produkten för en återbetalning eller utbyte. Kunden är införstådd med att den köpta logotypen inte kan återlämnas eller ändras. För privatpersoner gäller inte ångerrätten för kundunika logotyper, ej heller för färdiga logotypdesigns när väl arbetet med anpassning av dessa inletts. Vi ersätter en skadad fil med samma fil, om en sådan begäran görs. Vi strävar efter fullständig kundtillfredsställelse, så kontakta oss angående eventuella problem uppstår i samband med ditt köp.

FRISKRIVNING

Allt innehåll tillhandahålls "i befintligt skick" utan några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. Under inga omständigheter ska vår juridiska person hållas ansvarig för några skador, inklusive, men inte begränsat till, direkta, indirekta, speciella, tillfälliga eller följdskador eller andra förluster som uppstår vid användning av eller oförmåga att använda våra produkter. Kunden är införstådd med att användningen av innehållet sker på egen risk. Logotypbutiken.se garanterar inte att innehållet (inklusive produkter och tjänster) kommer att vara tillfredsställande för kundens behov, möter kundens förväntningar, eller att vara helt fri från fel. Kunden är införstådd med att Logotypbutiken.se inte kommer att hållas ansvarig om eventuella rättsliga förfaranden, direkt eller indirekt, bör ske på grund av användning av något designarbete från Logotypbutiken.se.

KUNDEN SAMTYCKER TILL ATT FÖLJA DESSA VILLKOR

Kunden bekräftar att Kunden har läst och accepterat dessa villkor. Användning av Logotypbutiken.se:s tjänster av kunden anses som ett godkännande av dessa villkor. Om kunden inte godkänner dessa villkor, ber vi dig att inte använda våra tjänster.